Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Thái Phúc Như»Thái Phúc Như (tiên thắng) Trần Tân Toàn

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thái Phúc Như (tiên thắng) Trần Tân Toàn

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=C3.1,C3.1 4=X1-2,M2.3 5=M8.9,C1.1 6=P8-7,M3.2 7=X9.1,C1.1 8=C9.1,X1.5 9=X9-4,V7.5 10=M3.4,S6.5 11=M4.6,C5.1 12=C7.1,M2.1 13=P7.1,P8.2 14=C7.1,X1-4 15=P5.3,M1/3 16=V7.5,P8-4 17=X2.9,M7/8 18=V5.7,P4/1 19=X4.5,M8.7 20=V7/5,P4-5 21=S4.5,X4-1 22=M9/8,X1.3 23=M8.7,X1/1 24=P7.6,V5/3 25=M7.6,V3.5 26=P5.2,S5/6 27=X4-3,P5.1 28=X3-8,P2-1 29=C3.1,X1/3 30=M6/8,X1.1 31=C5.1,P5-6 32=C3-4,X1-5 33=P5/2,M7.6 34=C7-6,M6.8 35=X8-5,S6.5 36=X5-9,P1-5 37=X9-4,X5-2 38=M8/6,X2-4 39=M6.7
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680