Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Thái Phúc Như»Thẩm Chi Tùng (tiên thắng) Thái Phúc Như

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thẩm Chi Tùng (tiên thắng) Thái Phúc Như

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,P8.4 4=C3.1,P2-5 5=M8.7,C3.1 6=P8.6,S6.5 7=X9-8,X1.2 8=S4.5,X1-4 9=V7.9,X4.3 10=C5.1,P5.3 11=C7.1,X4.1 12=P8/4,P5/1 13=C7.1,X4-7 14=M3/1,P8.2 15=P8-7,V3.5 16=X8.9,X7-3 17=X8/7,V5.3 18=P7-5,V3/5 19=P5.3,C5.1 20=P5-8,P8/1 21=M1.3,C5.1 22=V9/7,X3-7 23=P8.5,V5/3 24=X8.4,X7.1 25=X8-7,V7.5 26=P8/7,P8/1 27=P8-3,P8-5 28=M7.5,X8.9 29=M5.7,X8-7 30=S5/4,X7/2 31=X7-3,M7/8 32=M7.6,C5.1 33=X3-2,M8.6 34=X2-4,S5.6 35=X4-1,M6.8 36=M6.4,T5-6 37=M4.2,T6-5 38=X1-2,M8/6 39=X2-4,M6.8 40=M2/4,M8/6 41=M4/2,M6.8 42=X4.1,M8/7 43=M2.3,T5.1 44=X4.2,X7-4 45=S6.5,X4/1 46=X4-5,T5-4 47=M3/5,T4.1 48=M5.4
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680