Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Thái Phúc Như»Từ Thiên Lợi (tiên thắng) Thái Phúc Như

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Từ Thiên Lợi (tiên thắng) Thái Phúc Như

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=C7.1,P8-9 4=M8.7,M2.3 5=C3.1,X1.1 6=P8-9,P2.4 7=X9-8,P2-3 8=M7/5,X1-4 9=X8.3,P3.2 10=M3.4,X4.4 11=M5.3,P3-7 12=P5-7,C7.1 13=C3.1,P7/4 14=V3.5,M7.6 15=P7.4,P7-9 16=P7.3,S4.5 17=X1-3,Ps-7 18=P7-9,P7.7 19=V5/3,P9-7 20=V7.5,X8.2 21=S4.5,X4/4 22=X8.4,P7/3 23=Pt/2,M6/4 24=X8/1,M3/1 25=M4.5,X4/1 26=X8-9,X8-5 27=M5/4,M4.2 28=X9-3,P7-6 29=Pt/3,X4.3 30=X3.2,P6.1 31=C7.1,M2.3 32=M4.6,M3.1 33=P9/2,X5-2 34=P9.6,X2-1 35=P9-8,X1-2 36=P8-9,X2-1 37=P9-8,X4-2 38=P8-7,X1.2 39=P7/2,X1-3 40=P7-3,V7.9 41=M3.4,X2-4 42=X3/1,V9.7 43=P3-5,T5-4 44=P5/1,X3.4 45=M6/8,X3-2 46=P5-6,T4-5 47=M4/6,P6.4 48=P6-5,S5.4 49=P5-8,X2-4 50=P8-6,Xt-2 51=M6.5,P6/5 52=M5.6,P6-4 53=M8.7,X2/6 54=M7.6,X4/1 55=M6/8,X4-7 56=M8/6,X7.1 57=M6.4,T5.1 58=M4/5,X7-5 59=C5.1,V7/5 60=M5/3,T5/1 61=C5.1,X5-1 62=P6/1,V5.7 63=P6-9,X1.1 64=S5.6,T5-4 65=S6.5,S6.5 66=C1.1,S5/6 67=S5/6,S6.5 68=St/5,S5.6 69=S5.4,T4-5 70=P9-5,T5-4 71=P5/1,X1.2 72=P5-1,X1/3 73=C5-4,V7/9 74=C4.1,V9.7 75=C4.1,X1-6 76=C4-3,X6-4 77=S6.5,X4/1 78=P1.3,X4-7 79=P1-6,X7.1 80=P6/6,X7-5 81=C1.1,T4-5 82=T5-4,T5-6 83=C1-2,V7/5 84=S5.6,X5-2 85=P6-5,X2.1 86=C2.1,V5.7 87=C2-3,X2-4 88=S6/5,X4.4 89=T4.1,X4/2 90=M3.5,X4-5 91=M5.4,V7/5 92=M4.2,T6.1 93=C3-4,X5-8 94=C4.1,T6-5 95=C4-5,T5.1 96=S5.6,T5-4 97=M2.4
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680