Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Thẩm Chí Dịch»Nhậm Đức Thuần ( Tiên Hoà ) Thẩm Chí Dịch

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Nhậm Đức Thuần ( Tiên Hoà ) Thẩm Chí Dịch

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M2.3 2=M2.3,C7.1 3=X1-2,X9.2 4=P8.2,C9.1 5=M8.7,P2/1 6=X2.6,M8.7 7=C5.1,P2-5 8=M3.5,M7.6 9=P8-7,X1.2 10=X9-8,C3.1 11=P7-9,X1-2 12=X8.7,P8-2 13=C5.1,M6.5 14=M7.5,C5.1 15=X2-8,C5.1 16=X8.1,C5.1 17=P9-5,V7.5 18=X8-7,C5.1 19=P5.4,S6.5 20=V7.5
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680