Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Thẩm Chi Tùng»Thẩm Chi Tùng (tiên bại) Dương Quan Lân

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thẩm Chi Tùng (tiên bại) Dương Quan Lân

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,M2.3 4=M8.9,C7.1 5=P8-7,X1-2 6=X9-8,P2.4 7=X2.4,P8-9 8=X2-4,V3.5 9=C9.1,P2/2 10=C7.1,M7.8 11=C3.1,C7.1 12=X4-3,P2.2 13=M3.2,X8.1 14=P5-2,P2-3 15=V7.5,X2.9 16=M9/8,P3-9 17=P7/1,Pt-8 18=M8.9,C9.1 19=X3-6,X8-6 20=P7.2,M8.6 21=P7-2,M6.8 22=S6.5,X6.2 23=X6-3,P9-8 24=X3.3,P8.2 25=X3-2,P8-2 26=M2.3,M8/7 27=X2-3,M3/5 28=P2.4,X6.3 29=X3-2,M5/3 30=X2.1,S4.5 31=X2-4,X6-8 32=M3.5,M3.4 33=P2-3,X8/3 34=X4/2,X8/2 35=X4/1,C3.1 36=X4/1,V7.5 37=C7.1,M4.3 38=M9.7,X8-7 39=P3-9,M7.8 40=X4-8,P2/2 41=P9.1,S5.6 42=S5.6,M8.6 43=T5-6,X7-1 44=S4.5,P2-4 45=M7.6,X1.1 46=S5.4,X1.3 47=X8.5,P4/2 48=T6-5,S6.5 49=S4/5,X1.4 50=S5/6,X1/3
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680