Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Tiết Chiêm Kim»Tiết Chiêm Kim ( tiên bại ) Lý Nghĩa Đình

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Tiết Chiêm Kim ( tiên bại ) Lý Nghĩa Đình

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,M2.3 3=X1-2,X9-8 4=C7.1,C7.1 5=X2.6,M7.6 6=M8.7,V3.5 7=P8.2,C7.1 8=X2-4,C7.1 9=M3/5,M6/4 10=X4/2,P2.1 11=X4-2,X1.1 12=X9.1,X1-6 13=P5-2,X6.1 14=X9-6,C5.1 15=P2.5,M4.6 16=X2/3,X8.2 17=X2.6,X6-8 18=X6.6,M3/1 19=X6-8,C3.1 20=P8-9,P2-7 21=P9.4,X8.6 22=P9.1,V5/3 23=V7.5,X8-6 24=V5.3,C7-6 25=V3.1,C6-5 26=M5/7,P7-8 27=X8-2,X6-3 28=M7.9,C3.1 29=S4.5,C3.1 30=M7.5,M6.5 31=X2/1,X3-1 32=X2-5,S6.5 33=X5/1,C3-4 34=X5.1,X1-2 35=X5-1,X2/8 36=P9/1,C1.1 37=C1.1,V3.5 38=X1/1,X2-1 39=P9-8,C4-3 40=P8/2,X1.3 41=P8.3,V5/3 42=X1-5,X1-2 43=P8-6,T5-4 44=X5/2,C3-2 45=X5.5,X2-9 46=X5/5
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680