Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Trần Bách Tường»Chu Thuận Phát (tiên bại) Trần Bách Tường

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Chu Thuận Phát (tiên bại) Trần Bách Tường

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,C7.1 4=C7.1,M2.3 5=M8.7,P8.2 6=X2.4,P2/1 7=X9.1,V3.5 8=X9-4,P2-8 9=X2-4,M7.6 10=P5-4,P8-6 11=Xt-2,C7.1 12=X2-3,M6.5 13=P4-5,M5/7 14=X4.7,P8-5 15=S4.5,X1.1 16=X4-9,M3/1 17=C3.1,S4.5 18=M7.5,P5.3 19=V7.5,X8.4 20=P8-9,M1.3 21=M3.4
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680