Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Trần Bách Tường»Hồ Vinh Hoa (tiên thắng) Trần Bách Tường

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Hồ Vinh Hoa (tiên thắng) Trần Bách Tường

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=V3.5,M2.1 2=M8.7,P8-5 3=C3.1,M8.7 4=M2.3,P2-4 5=M3.2,X1-2 6=X9-8,X2.4 7=P8.2,C1.1 8=S4.5,P5/1 9=X1-4,V7.5 10=P8-5,X2.5 11=M7/8,P5-7 12=X4.8,X9.1 13=C7.1,C7.1 14=C3.1,P7.3 15=X4-1,M7/9 16=M2.1,P7-8 17=M8.7,M1.2 18=P5-3,S6.5 19=P3.2,P8/1 20=P2.3,P4.1 21=M1.2,P4/2 22=C1.1,M2/1 23=C1.1,P4-8 24=P2.3,P8.4 25=M7.6,V5.7 26=M6.5
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680