Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Trần Bách Tường»Hồ Vinh Hoa (tiên thắng) Trần Bách Tường

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Hồ Vinh Hoa (tiên thắng) Trần Bách Tường

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=C3.1,X9-8 3=M2.3,P8-9 4=C7.1,C3.1 5=C7.1,X8.4 6=M8.7,X8-3 7=M7.6,X3-4 8=M6/7,M2.1 9=M3.4,X4-6 10=M4/6,X1.1 11=M6.8,X1-4 12=X1-2,X4.7 13=X2.6,P2-4 14=S6.5,P9.4 15=C9.1,S6.5 16=P8-9,P9/1 17=X2/2,C9.1 18=P5-1,P9.1 19=V3.5,C7.1 20=P9.4,V7.5 21=C3.1,X6-7 22=C9.1,M7.6 23=P1/1,X7.4 24=X2.5,V5/7 25=X9.1,X4/5 26=S5/6,X7/2 27=P1-7,V3.5 28=S6.5,X4.5 29=M8.7,M6.5 30=Ms.5,P9-5 31=P7.2,X4-1 32=P9/5,P5/1 33=P9.6,X7-3 34=P9-5,T5-6 35=P5/3,X3/3 36=X2-3,T6.1 37=X3/4,C9.1 38=C9-8,X3.3 39=X3-4,P4-6 40=C8.1,C5.1 41=X4-5,P6.4 42=X5-4,S5.6 43=X4-6,S6/5 44=X6-4,S5.6 45=X4-1,T6-5 46=X1-5,T5-4 47=X5-6,T4-5 48=T5-6,P6/1 49=X6.3,T5.1 50=C8.1,S6/5 51=X6/2,P6/5 52=P5-9,T5-6 53=X6-1,X3-4 54=T6-5,S5.4 55=C8-7,X4-3 56=C7-6
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680