Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Trần Bách Tường»Lưu Văn Triết (tiên thắng) Trần Bách Tường

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Lưu Văn Triết (tiên thắng) Trần Bách Tường

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,C7.1 3=M8.7,X9-8 4=X1.1,M2.3 5=C5.1,S4.5 6=X1-6,P2.4 7=C5.1,V3.5 8=M7.5,C5.1 9=M5.7,P8.2 10=M7.8,X1-3 11=P8-7,C5.1 12=X9-8,P2-7 13=P7.4,P7.3 14=S4.5,M3/1 15=M8.9,P8.4 16=X6.5,P7-9 17=T5-4,P8.1 18=T4.1,X8.8 19=T4.1,C5.1 20=P5.5,V7.5 21=M9.7,P9/2 22=M3/2,X8/1 23=T4/1,X8.1 24=T4.1,C5-6 25=T4-5,X8/1 26=S5.4,X8.1 27=S4/5,X8/1 28=S5.4,X8/4 29=M2.1,X8-4 30=X8.9,X4-5 31=T5-6,V5/3 32=X8-7,S5/4 33=X7-6,T5.1 34=P7/2,M7.6 35=S6.5,M6/4 36=T6/1,C6.1 37=S5.4,M4.5 38=X6/1,T5/1 39=X6.1,T5.1 40=T6/1,M5.3 41=M1/3,X5-8 42=V7.5,X8.6 43=M3/5,X8/1 44=M5.6,X8.1 45=M6/5,M3.5 46=S4/5,X8/1 47=X6/1,T5/1 48=X6/5,M5/6 49=X6-5,S6.5 50=P7-5,S5.4 51=X5-4,M6/8 52=S5.6,X8-3 53=M5.4,X3.1 54=T6.1,X3/1 55=T6/1,C7.1 56=P5/4,C7-6 57=X4-5,T5-6 58=M4.2,X3-6 59=M2.3,C6-7 60=S6/5,X6/4 61=X5.2,X6-5 62=P5.5,M8.9 63=M3.1,M9.7 64=S5.4,M7/6 65=M1.3,T6.1 66=P5/4,M6.5 67=T6-5,S4/5 68=P5-4,S5.6 69=T5.1,M5/4 70=M3.2,T6/1 71=P4-1
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680