Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Trần Bách Tường»Trần Bách Tường (tiên bại) Chu Vĩnh Khang

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Trần Bách Tường (tiên bại) Chu Vĩnh Khang

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=C7.1,P8-4 2=M2.3,M8.7 3=X1-2,M2.1 4=M8.7,C7.1 5=V3.5,V7.5 6=X9.1,C1.1 7=X9-4,S6.5 8=X4.3,P2.4 9=C3.1,P2-3 10=M7/5,X1-2 11=P8-6,X2.4 12=M5/3,X9-8 13=S4.5,P3-9 14=P2.1,P9.3 15=X2-1,X8.6 16=X1.3,X8/2 17=C5.1,C7.1 18=X4-3,X2-7 19=Ms.4,M1.2 20=X3.1,X8-7 21=M3.2,X7-8 22=M2/3,P4-1 23=X1-8,P1-2 24=X8-6,X8-7 25=M4.3,P2-1 26=X6-8,M2/4 27=X8-5,M4.3 28=V5.7,X7.1 29=Vt/5,X7/1 30=M3.1,C9.1 31=M1.3,C9.1 32=P6-9,C9-8 33=M3/4,X7-4 34=X5-3,M7.9 35=X3.3,M9.7 36=X3-2,C8-9 37=M4.2,P1.4 38=M2.3,X4-7 39=X2.3,S5/6 40=X2/6,P1-7 41=P9.1,C1.1 42=P9-5,X7/1 43=P5.3,X7-5 44=X2-3,X5.2 45=S5/4,C3.1 46=S6.5,V3.1 47=X3-7,C9-8 48=X7-1,V5/3 49=X1-7,C1-2 50=X7-1,S4.5 51=X1-7,X5/3 52=X7-1,X5.1 53=X1-7,X5.2 54=X7-1,X5/3 55=X1-7,X5.3 56=X7-9,S5/4 57=X9-7,V3.5 58=X7-9,V1/3 59=X9-7,X5/2 60=X7-9,X5-8 61=X9-5,C8.1 62=X5.1,X8-2 63=X5/1,X2-8 64=X5-4,X8.2 65=S5/6,T5.1 66=S4.5,C8.1 67=X4-3,X8/2 68=X3.5,T5/1 69=X3/4,X8-2 70=X3-6,C8.1 71=X6/3,X2-8 72=X6.3,C2.1 73=X6/1,C2.1 74=X6/1,X8-2 75=S5/4,C8-7 76=V5.3,X2.3 77=X6/1,X2-7 78=X6.1,X7-2 79=X6/1,X2-7 80=X6.1,X7-2 81=V3/5,T5.1 82=X6/1,X2-7 83=X6.1,X7-2 84=X6/1,X2-7 85=X6.1,X7-2 86=S6.5,T5-6 87=X6.6,S6.5 88=X6/4,X2-6 89=X6/2,C2.1 90=V5/3,X6-3 91=V7.5,C2-3 92=V3.1,S5.6 93=V5/7,C3-2 94=X6/1,C2-3 95=X6.7,T6/1 96=X6.1,T6.1 97=X6/1,T6/1 98=X6/6,X3-8 99=T5-6,C7-6 100=X6-4,X8.2 101=T6-5,C3-4 102=S5/6,T6-5 103=X4.2,C6.1 104=X4/4,T5-4
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680