Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Trần Bách Tường»Trần Bách Tường (tiên bại) Hồ Vinh Hoa

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Trần Bách Tường (tiên bại) Hồ Vinh Hoa

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M2.3 2=M2.3,P8-6 3=X1-2,M8.7 4=C3.1,X9.1 5=M3.4,P6.7 6=V3.1,P6/3 7=M8.9,X9-4 8=X2-4,P6-3 9=P8.4,P3/2 10=M9.7,X4.4 11=M7.6,S4.5 12=M6.7,P3/2 13=S6.5,V3.5 14=M4.5,M7.5 15=P5.4,X1-4 16=V7.5,Xs.4 17=P5/2,X4.1 18=X9-6,X4.3 19=S5/6,X4.2 20=X4.4,X4-5 21=V1/3,P3/2 22=C9.1,C9.1 23=S6.5,C3.1 24=P5-8,X5/3 25=P8.3,X5-2 26=P8-7,P3-1 27=P7.1,X2.6 28=S5/6,X2/3 29=S6.5,P1.2 30=P7-9,X2.3 31=S5/6,X2/6 32=C9.1,P1.2 33=P9/3,C1.1 34=X4.1,C1.1 35=X4-1,X2.3 36=X1-6,X2-9 37=X6/1,C1.1 38=V5/7,C1-2 39=S6.5,C2-3 40=V7.5,X9-5 41=V5/7,S5.6 42=V3.5,V5/3 43=T5-6,V3.1 44=T6-5,V7.9 45=T5-6,S6/5 46=T6-5,S5.6 47=T5-6,Ct.1 48=T6-5,Ct.1 49=X6/2,Ct.1 50=X6-7,Ct-2 51=X7-6,X5/1 52=X6-7,C2-3 53=X7-6,Cs.1 54=T5-4,Cs.1
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680