Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Trần Bách Tường»Trần Bách Tường (tiên bại) Hồ Vinh Hoa

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Trần Bách Tường (tiên bại) Hồ Vinh Hoa

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,M2.3 3=X1-2,X9-8 4=C7.1,C7.1 5=X2.6,S4.5 6=M8.7,P8-9 7=X2.3,M7/8 8=X9.1,V3.5 9=X9-6,M8.7 10=X6.3,P2.2 11=C3.1,M7.6 12=X6-4,C7.1 13=X4-3,X1-4 14=P5-4,P9-7 15=M3.4,M6.4 16=V3.5,P2-7 17=X3-2,M4.3 18=P4-7,X4-2 19=P8-9,X2.6 20=M4.6,C5.1 21=M6.7,Ps-3 22=C5.1,C5.1 23=X2-5,X2-3 24=P7-8,X3-1 25=C1.1,X1-2 26=P8-7,C3.1 27=P7-6,X2-4 28=S4.5,P3.3 29=P9/1,P3.1 30=P6-9,C1.1 31=X5.1,X4-9 32=P9.4,P3-8 33=Pt.4,P8.3 34=V5.3,X9-7 35=Pt-8,X7.3 36=S5/4,X7/4 37=T5.1,X7-1 38=X5.1,X1/5 39=P8/3,C3.1 40=P8-1,X1-2 41=P1.3,X2.8 42=T5.1,X2/6 43=X5-2,X2.5 44=T5/1,X2.1 45=T5.1,P8/1 46=T5-4,P8-3 47=P9-5,X2/2 48=X2-4,X2-5 49=T4/1,P7-4 50=T4-5,C3.1 51=T5/1,P3-4 52=T5.1,C3.1
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680