Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Trần Bách Tường»Trần Bách Tường (tiên bại) Mạnh Lập Quốc

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Trần Bách Tường (tiên bại) Mạnh Lập Quốc

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,P8-5 2=M2.3,M8.7 3=X1-2,X9.1 4=S4.5,M2.3 5=X2.4,X9-4 6=M8.7,X4.5 7=P5-4,X4-3 8=V7.5,C5.1 9=X9-7,M3.5 10=P4.1,X3/2 11=M7.6,C5.1 12=M6.5,M7.5 13=C5.1,X3.5 14=V5/7,P2-3 15=V7.5,X1-2 16=C5.1,M5.7 17=P4/1,X2.6 18=X2-3,X2/2 19=P8-7,P3-1 20=P7.7,S4.5 21=P7-9,P1-2 22=V5/7,X2-5 23=P4-5,P5-3 24=P9-7,V7.5 25=P7/1,P2.5 26=P5.1,P2-6 27=P5-7,M7.5 28=P7.4,M5.4 29=T5-4,P6/6 30=S5.6,S5.6 31=X3-4,P6.4 32=V3.5,C3.1 33=S6/5,S6/5 34=C3.1,P6-2 35=T4-5,P2.4 36=M3/4,X5-4 37=Pt-9,X4.2 38=C1.1,T5-4 39=P9.1,C3.1 40=P7.2,T4.1 41=M4.2,C3.1 42=M2.4,C3.1 43=M4.5,X4/1 44=M5.4,C3-4
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680