Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Trần Bách Tường»Trần Bách Tường (tiên thắng) Kim Khải Xương

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Trần Bách Tường (tiên thắng) Kim Khải Xương

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,C7.1 3=X1-2,X9-8 4=X2.6,M2.3 5=M8.9,M7.6 6=X2/2,P2/1 7=X9.1,P2-7 8=X2-4,X1-2 9=X4.1,X2.7 10=X4-3,X8.1 11=X9-4,V7.5 12=X3.1,P7/1 13=C3.1,S4.5 14=M3.4,P8.7 15=M4.6,X8.2 16=X3.2,M3/1 17=M6.4,X2-4 18=P5.4,T5-4 19=S6.5,X4-3 20=P5-6,P8-9 21=X4.4,X3.2 22=S5/6,X8-6 23=X4.1,X3/2 24=M9/8,X3-5 25=S6.5,X5-7 26=P6-1,P9-8 27=P1.3,X7.2 28=X3-2,P8-9 29=P1/9,X7-9 30=C3.1,X9/3 31=M8.6,X9-7 32=C3.1,P7-9 33=X2-1,P9-8 34=C3-2,P8-7 35=X4-3,X7-8 36=S5/6,C3.1 37=X1/4,C1.1 38=X1-8,P7-9 39=C2-1
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680