Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Trần Bách Tường»Trần Bách Tường (tiên thắng) Trần Tân Toàn

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Trần Bách Tường (tiên thắng) Trần Tân Toàn

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,M2.3 4=C7.1,C7.1 5=M8.7,X1.1 6=X2.6,V7.5 7=X2-3,X8-7 8=X9.1,P8.2 9=X9-6,X1-6 10=C5.1,S6.5 11=X6.5,P2.4 12=X6/3,P2/2 13=S6.5,C3.1 14=C7.1,P8-3 15=M7.6,P3.1 16=C5.1,P2/1 17=M6.7,V5.3 18=C5.1,P2-5 19=M7/5,P3-5 20=P8-7,X6.3 21=P7.5,X6-5 22=X6.3,M7/9 23=X3.3,M9/7 24=T5-6,M7.6 25=P7-5,V3.5 26=P5.3,M6.5 27=V7.5,C9.1 28=V5/7,C9.1 29=C1.1,C7.1 30=X6/1,M5/7 31=C3.1,P5-9 32=X6-4,P5-2 33=X4.1,P2.6 34=V7.5,M7/8 35=X4-8,P2/4 36=C3.1,P2-4 37=X8-6,P4-2 38=X6/2,P2.2 39=M3.5,P9.1 40=X6-8,P2-1 41=M5.3,P9-4 42=C3-4,P4/5 43=X8.4,P4.1 44=C4.1,M8.9 45=M3.2,M9.8 46=X8/5,P4/1 47=X8-2,M8/9 48=X2-1,M9/8 49=X1-8,M8.9 50=X8.5,P4.1 51=X8/4,P4/1 52=T6-5,C1.1 53=C4-5,M9/8 54=X8.4,P4.3 55=M2.3,T5-6 56=X8/5,M8.7 57=C5-6,T6.1 58=X8-3,M7.5 59=M3/4,P4.1 60=X3-5,M5/6 61=X5.4,P4.3 62=X5/3,T6/1 63=C6-5,P4/7 64=X5-7,M6.8 65=X7-2,M8.6 66=X2-4,M6/8 67=M4.5,T6-5 68=M5/6,S4.5 69=C5.1,S5.4 70=X4-2
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680