Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Trần Bách Tường»Trần Dược Trí (tiên hòa) Trần Bách Tường

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Trần Dược Trí (tiên hòa) Trần Bách Tường

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,C7.1 4=C7.1,M2.3 5=M8.7,V3.5 6=X2.6,M7.6 7=P8.1,C7.1 8=X2/1,C7.1 9=M3/5,M6/7 10=X2.1,P8-9 11=X2-3,X8.2 12=P5-4,P2/1 13=P4.6,C7-8 14=P8-2,X8.4 15=X3.1,M3/5 16=X3-4,P2-6 17=X4.1,M5.3 18=X9-8,S4.5 19=M7.6,X1-4 20=M5.7,X4.4 21=X8.6,C3.1 22=C7.1,X4-3 23=X4/3,X8/2 24=X4-2,X3-8 25=V7.5,X8-4 26=C9.1,C9.1 27=S6.5,P9.4 28=X8.1,M3/4 29=X8/1,M4.3 30=X8.1,M3/4 31=X8/1,M4.3 32=X8.1
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680