Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Trần Bách Tường»từ thiên lợi (tiên hòa) trần bách tường

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

từ thiên lợi (tiên hòa) trần bách tường

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,C7.1 3=C7.1,M2.3 4=M8.7,X9-8 5=M7.6,V3.5 6=P5-7,S4.5 7=V3.5,X1-4 8=P8.2,P8.3 9=P7-6,X4-3 10=P6-7,X3-4 11=P7-6,X4-3 12=M6/7,P8-2 13=M7.8,P2.2 14=S4.5,P2-1 15=X9-8,X3-2 16=X1-4,P1-6 17=X4.4,P6/2 18=C3.1,C7.1 19=X4-3,M7.6 20=M8/7,X2-4 21=M7.8,X4-2 22=M8/7,X2-4 23=P6.2,M6.4 24=M7.6,X4.4 25=X8.6,C3.1 26=C7.1,V5.3 27=M6/7,V3/5 28=M7.8,X4-6 29=M8.9,X6-1 30=M9.8,X1.2 31=X8-7,X1/4 32=X7-8,X8.4 33=X8/2,X1.4 34=X8-9,X1-2 35=M8/9,X2/3 36=M9/8,X2.1 37=M8/7,X8-7 38=X3.1,X2-7 39=M3.2,X7-8 40=M2/3,X8.2 41=X9-3,M3.1 42=M7.9,M1.3 43=M9.7,C9.1 44=C1.1,C9.1 45=X3-1,X8-7 46=X1-3,X7/1
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680