Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Trần Dược Trí»Dương Quan Lân (tiên thắng) Trần Dược Trí

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Dương Quan Lân (tiên thắng) Trần Dược Trí

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,C7.1 3=X1-2,X9-8 4=X2.6,M2.3 5=C7.1,P8-9 6=X2-3,P9/1 7=M8.9,M3/5 8=P8.4,P9-7 9=P8-5,M5.3 10=P5-9,S6.5 11=X3-7,P2.5 12=X7.1,M7.6 13=X7/1,P2-7 14=X9.1,V7.5 15=X9-4,M6.7 16=X4.7,X8-6 17=X4.1,S5/6 18=M9.7,X1.1 19=M7.5,M7/5 20=C5.1,Pt/1 21=X7-4,Ps-5 22=S4.5,P5.4 23=T5-4,S4.5 24=P9-1,P7-8 25=P1-2,T5-4 26=P2.3,V5/7 27=X4-6,T4-5 28=X6-5
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680