Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Trần Dược Trí»Thái Phúc Như (tiên hòa) Trần Dược Trí

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Thái Phúc Như (tiên hòa) Trần Dược Trí

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,M2.3 3=X1-2,X9-8 4=C3.1,C3.1 5=M8.9,V7.5 6=P8-7,M3.2 7=M3.4,C1.1 8=M4.5,M7.5 9=P5.4,S6.5 10=X2.5,X8-6 11=S6.5,X6.6 12=C5.1,C1.1 13=C9.1,X1.5 14=C7.1,X1-3 15=P7/1,T5-6 16=P5-1,X3-5 17=V7.5,X5-6 18=P7/1,X6-9 19=P1/1,V3.1 20=M9/7,X9-1 21=X9.3,M2.1 22=M7.6,X6-4 23=X2/2,M1.3 24=P1/1,X4/2 25=P1/2,M3.1 26=P7-6,X4-2 27=M6/7,P2-3 28=P6.1,X2-1 29=P6.4,T6-5 30=P6-5,X1-5 31=P5-1,X5.1 32=Pt/2,P8-9 33=M7.6,X5-6 34=P1-4,P9-8 35=M6.8,C3.1 36=M8/9,X6-1 37=V5.7,M1/3 38=P4-5,V1/3 39=X2.3,X1.2 40=P1.2,M3/5 41=X2-1,P8-6 42=P1/1,M5/7 43=X1-3,M7/5 44=X3-2,M5.3 45=X2.3,P6/2 46=X2/5,M3/5 47=P1/2,P3-1 48=X2.1,P1.5 49=X2-5,P1-9 50=V3.1
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680