Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Trần Dược Trí»Trần Dược Trí (tiên hòa) Dương Quan Lân

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Trần Dược Trí (tiên hòa) Dương Quan Lân

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,M2.3 4=M8.9,C7.1 5=P8-7,X1-2 6=X9-8,P2.4 7=X2.4,P8-9 8=X2-4,X8.6 9=C9.1,P2/2 10=P5-6,P2-5 11=V7.5,X2.9 12=M9/8,V3.5 13=M8.9,X8-7 14=P6.1,X7/1 15=S6.5,X7-6 16=M3.4,P5-3 17=P6.4,P3.3 18=P6-3,M3/1 19=M4.5,P9.4 20=P3/1,C9.1 21=M9.8,P3-2 22=M8.6,P2/4 23=M6.8,M1.2 24=M5/3,M2.1 25=M3/5,C3.1 26=C7.1,C3.1 27=V5.7,P9-6 28=M5.4,M1/3 29=C5.1,S4.5 30=C5.1,C1.1 31=C5-6,M3/2 32=P3/2,P6/1 33=P3/2,S5.6 34=M4/3,C9.1 35=M3.2,P6-5 36=P3-5,C9-8 37=M2.4,T5-4 38=M4/2,C1.1 39=M2/4,C8.1 40=M4.6,M2/4 41=P5.1,M4/2 42=V7/5,M2.1 43=C6-7,P5/2 44=M6/8,P5-2 45=M8/7,V5.3 46=M7.9
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680