Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Trần Dược Trí»Trần Dược Trí (tiên hòa) Thái Phúc Như

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Trần Dược Trí (tiên hòa) Thái Phúc Như

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,M2.3 4=C7.1,C7.1 5=M8.7,V3.5 6=X2.6,M7.6 7=P8.1,C7.1 8=X2/1,C7.1 9=M3/5,M6/7 10=X2.1,P8-9 11=X2.3,M7/8 12=P8-3,X1.1 13=X9-8,P2/1 14=C5.1,P2-9 15=X8.3,X1-6 16=P5-2,P9.4 17=P2.1,Pt/1 18=X8-4,X6-7 19=M7.5,X7.3 20=P2-1,M8.7 21=P3.4,X7/2 22=V3.5,X7.2 23=X4-2,C9.1 24=M5.7,Ps-3 25=P1/1,C3.1 26=C7.1,X7-3 27=S4.5,S4.5 28=V7.9,M3.2 29=M5.7,P9-3 30=V9.7,C9.1 31=P1-3,X3-7 32=P3-4,M2/4 33=M7.6,X7-4 34=M6/7,X4-6 35=M7.6,M4.5 36=X2-5,C5.1 37=M6.7,P3.1 38=M7.9,P3-2 39=X5-8,M5/3 40=V5/7,X6.1 41=P4-8,V5/3 42=P8.5,V3.1 43=V7.5,X6/2 44=P8.2,C5.1 45=P8-9,T5-4 46=C9.1,V7.5 47=X8.6,T4.1 48=C9.1,C1.1 49=X8/1,T4/1 50=X8.1,T4.1 51=P9/4,X6-5 52=X8/4,M3/4 53=P9/1,C9-8 54=V7/9,C5.1 55=V9.7,C8.1 56=P9/1,C8.1 57=X8/2,C5.1 58=V7/5,T4/1 59=X8-6,T4-5 60=P9/1,C8.1 61=P9/1,X5-8 62=X6-4,M4.3 63=V5.7,M3/5 64=V7/5,M5.7 65=X4-5
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680