Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Trần Phú Quý»Trần Phú Quý (tiên phụ) Mạnh Lập Quốc

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Trần Phú Quý (tiên phụ) Mạnh Lập Quốc

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,P8-5 2=X1.1,M8.7 3=X1-6,X9-8 4=M2.3,X8.4 5=X6.7,M2.1 6=C9.1,P2-3 7=M8.9,X1-2 8=X9-8,X2.6 9=P5-6,S6.5 10=P6.1,X2-3 11=P8.7,X3.3 12=X8.8,P5-4 13=P6-8,T5-6 14=Pt-9,X8-4 15=S4.5,X3/2 16=M9.8,X4-6 17=M3/4,X6.4 18=P8/2,X3.1 19=M8/9,X3-4 20=P9-6,X4-2 21=X8/7,P4-5 22=X6/7,T6-5 23=S5.4,X6/1 24=P6/1,P5.4 25=P6-9,M1/3 26=M9.8,P3-6 27=M8.6,P5/2 28=M6.8,T5-6 29=M8/7,P6-5 30=M4.3,P5-8 31=V3.5,X6-5 32=S6.5,X5-7
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680