Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Từ Thiên Lợi»Dương Quan Lân ( tiên hòa ) Từ Thiên Lợi

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Dương Quan Lân ( tiên hòa ) Từ Thiên Lợi

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,M2.3 4=C7.1,C7.1 5=M8.7,V3.5 6=P8.2,C3.1 7=C7.1,V5.3 8=C5.1,V3/5 9=C3.1,S4.5 10=C3.1,V5.7 11=P8/3,V7.5 12=P8-3,M3.2 13=C5.1,C5.1 14=X2.6,M2.3 15=X9-8,P2-3 16=M3.5,M3.5 17=V7.5,P8-9 18=X2.3,M7/8 19=M5.6,X1-4 20=X8.5,P3-2 21=P3-5,X4-3 22=M7.6,X3.4 23=P5.4,X3-2 24=Ms.8,P9.4 25=M6.8,T5-4 26=Ms.6,P2-4 27=M6/5,P4/1 28=P5.1,C1.1 29=P5-6,T4-5 30=M8.7,M8.6 31=M5.7,P9-8 32=M7.8,P8/5 33=M8/9,S5.4 34=P6-2,M6.5 35=M7/8,M5.3 36=M9/7,S6.5 37=S4.5,P4-3 38=M7.5,C9.1 39=C9.1,C9.1 40=V5.7,P3-2 41=V3.5,C9-8 42=M5.7,M3/5 43=M7/5,M5.3 44=P2-7,C8.1 45=C9.1,P2.1 46=P7-2,P2/1 47=C9.1,V5/3 48=M5.3,M3/1 49=M3.2,P2-8 50=P2-9,V3.5 51=M8/6,P8.1 52=P9-4,V5.3
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680