Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Từ Thiên Lợi»Dương Quan Lân ( tiên hòa ) Từ Thiên Lợi

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Dương Quan Lân ( tiên hòa ) Từ Thiên Lợi

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M2.3 2=M2.3,X9.1 3=X1-2,X9-4 4=P8.2,C3.1 5=M8.9,X4.3 6=P8-5,S4.5 7=X9-8,M8.9 8=P5-3,X4-7 9=X8.6,P8-6 10=X2.5,V3.5 11=X2-3,C7.1 12=P3-1,X1-2 13=C5.1,M9/7 14=P1-2,P6.1 15=X8/2,M3.4 16=C5.1,C5.1 17=P2.1,M4/3 18=P2-5,P2.2 19=Pt-8,X2.4 20=X8-6,X2/1 21=C3.1,P6-7 22=M3.5,P7-5 23=C3.1,P5.4 24=V3.5,M3.5 25=X6-9,M5.7 26=M5.3,M7.6 27=S6.5,M6.7
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680