Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Từ Thiên Lợi»Lưu Ức Từ ( tiên thắng ) Từ Thiên Lợi

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Lưu Ức Từ ( tiên thắng ) Từ Thiên Lợi

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=V3.5,C3.1 2=P8-7,V3.5 3=M8.9,M2.3 4=X9-8,M3.4 5=M2.3,C7.1 6=X8.4,P2-4 7=P2.3,M4/3 8=C7.1,C3.1 9=X8-7,M8.7 10=P2/1,M3.4 11=S4.5,M7.6 12=P2-4,P8-6 13=P4.3,P4-6 14=X7-5,S4.5 15=X1-2,X1-3 16=P7-6,X3.3 17=C9.1,M6.7 18=X5-6,M4/3 19=X6-4,X3.1 20=X4.2,C9.1 21=X2.3,M3.4 22=X4/6,P6-7 23=M9.8,C9.1 24=X2.4,X9.2 25=X2-1,V7.9 26=C1.1,M4.3 27=X4.4,M3.4 28=C1.1,X3.5 29=M8.6,V9/7 30=X4-7,X3/4 31=V5.7,M4/2 32=M6.8,P7/1 33=C1.1,C7.1 34=C1-2,M2.1 35=C2-3,M1/3 36=P6/1,M7.9 37=C3.1,P7-6 38=C3.1,P6.2 39=M8.7,T5-4 40=S5.6,S5.4 41=M3.1,M9.7 42=T5.1,M7/6 43=T5/1,P6.2 44=M7/8,C7.1 45=M1.2,P6-4 46=S6/5,M6.7 47=T5-4,M7/9 48=C3-4,M9/8 49=M2.3,M8.7 50=T4-5,M7/5 51=M8.6,M5.4 52=M6.8,T4.1 53=M3.4
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680