Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Từ Thiên Lợi»Lưu Ức Từ ( tiên thắng ) Từ Thiên Lợi

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Lưu Ức Từ ( tiên thắng ) Từ Thiên Lợi

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=C7.1,V3.5 2=M8.7,C3.1 3=C7.1,M2.4 4=X9.1,X1-3 5=X9-6,M4.6 6=V3.5,X3.4 7=M7.8,P2.5 8=P2-8,S6.5 9=M2.3,M8.9 10=C1.1,X9-8 11=X6.5,C5.1 12=X6-7,X3/1 13=M8.7,V5/3 14=C1.1,P8.1 15=P8-7,V7.5 16=M7.5,V3.5 17=C1.1,P8.5 18=C1.1,P8-7 19=C3.1,C7.1 20=M3.4,X8.3 21=C3.1,X8-3 22=P7.2,P7/2 23=C3-4,C5.1 24=M4.2,P7-1 25=C4.1,M6.8 26=X1.4,X3.1 27=X1-5,X3-8 28=X5.3,X8-3 29=X5/2,X3/2 30=X5-2,M8/7 31=P7-5,S5.6 32=X2.4,T5.1 33=X2/1,T5-4 34=X2-3,S6/5 35=X3/3,X3-4 36=S4.5,X4.4 37=P5-2,P1-5 38=P2.4,S5/6 39=X3.3,S4.5 40=X3/5,T4/1 41=T5-4,C1.1 42=P2/5
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680