Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Từ Thiên Lợi»Lý Tiểu Thôn ( tiên phụ ) Từ Thiên Lợi

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Lý Tiểu Thôn ( tiên phụ ) Từ Thiên Lợi

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=V3.5,M2.3 2=C3.1,C3.1 3=M2.3,P8-5 4=M8.7,M8.7 5=M3.4,X9-8 6=P2-3,X8.4 7=M4.3,P5-4 8=P8.2,V3.5 9=S4.5,P2.1 10=X1-4,S4.5 11=P8-5,M3.4 12=X9-8,P2-7 13=P3.4,C5.1 14=P5-9,X1-3 15=X8.6,C3.1 16=X8-6,M4.3 17=P3-9,C3-2 18=P9-7,C2-1 19=V5.7,C1-2 20=V7.5,C2-3 21=V5.7,C5.1 22=P7/3,X3.5 23=P7-6,P4-3 24=M7/9,C5.1 25=P6.2,X3.3 26=M9.8,X3/2 27=M8/9,C5.1 28=X4.4,X3.2 29=M9.8,X3-2 30=M8.7,C5.1 31=S6.5,X2.1 32=S5/6,X8-5 33=T5-4,X2-4 34=T4.1,X4/5 35=X6/1,X5-4 36=M7.9,P3-4
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680