Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Từ Thiên Lợi»Mã Khoan ( tiên thắng ) Từ Thiên Lợi

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Mã Khoan ( tiên thắng ) Từ Thiên Lợi

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=V3.5,M8.7 2=C7.1,V3.5 3=M8.7,X9.1 4=P8-9,C7.1 5=X9-8,M2.4 6=S4.5,S4.5 7=M2.4,X9-6 8=P9/1,X6.3 9=X1-3,X1-2 10=P9-6,P2-3 11=X8.9,M4/2 12=C3.1,X6-4 13=S5.6,X4-6 14=S6.5,C7.1 15=X3.4,C3.1 16=M7.6,X6-4 17=C7.1,X4-3 18=P6/1,P8/1 19=X3-2,P8-7 20=P2-1,P3/1 21=M4.2,M2.3 22=C1.1,P3-1 23=X2.3,M7.6 24=M6.4,X3-6 25=P1.4,C1.1 26=M2.3,X6-7 27=M3/4,P7-9 28=X2/3,P1.5 29=P1-2,P9-8 30=X2-4,P8.1 31=X4.2,P1/1 32=M4.5,X7-5 33=C1.1,P1.1 34=C1.1,P1-2 35=X4-3,P8-6 36=X3/2,P2/6 37=P2.3,P2-4 38=P6.9,S5/4 39=C1-2,M3.4 40=X3/1,S4.5 41=C2.1,C1.1 42=C2.1,T5-4 43=X3-2,X5-9 44=X2.3,X9-5 45=C2-3,C1-2 46=C3-4,T4.1 47=X2/2,P6-9 48=M5/3,X5.2 49=X2-6,X5/2 50=P2/4,P9.2 51=P2.3,V5.7 52=M3.2,X5-6 53=C4-3,T4/1 54=M2.3,X6/2 55=M3/1,X6.2 56=P2.1,X6.1 57=X6/1,X6-8 58=M1.2,X8-6 59=M2/3,P9-8 60=C3-4,T4.1 61=X6-2,X6/2 62=M3/1,X6-8 63=P2/4,M4.6 64=V5.3,X8-9 65=P2/1,M6.7 66=X2-6,S5.4 67=P2.4,S6.5 68=X6-3,X9.1 69=X3/1,X9-8 70=P2-3,X8/2 71=V3/5,X8-6 72=C4-5,T4-5 73=X3.3
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680