Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Từ Thiên Lợi»Trần Bách Tường (tiên hòa) Từ Thiên Lợi

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Trần Bách Tường (tiên hòa) Từ Thiên Lợi

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M2.3 2=M2.3,X1.1 3=X1-2,P8-7 4=C7.1,V7.5 5=P8-7,P2.2 6=X9.1,P7.4 7=C7.1,V5.3 8=X9-6,V3.5 9=M8.9,M8.7 10=V3.1,X9-8 11=X2.9,M7/8 12=C5.1,M8.7 13=M9.7,P7/2 14=M3.2,P2.2 15=M2.3,P2-9 16=X6.2,P9-3 17=X6-7,X1-6 18=X7-3,X6.3 19=S6.5,M3/2 20=P7.4,M2.1 21=P7-6,M1/3 22=C5.1,P7-5 23=M3/5,X6-5 24=X3.4,M3.4 25=X3-5,S6.5 26=X5-1,M4.3 27=X1.2,S5/6 28=X1/3,S4.5 29=X1/2,M3.1 30=X1-9,M1.3 31=X9.2,M3/4 32=X9-6
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680