Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Từ Thiên Lợi»Trần Hồng Quân ( tiên phụ ) Từ Thiên Lợi

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Trần Hồng Quân ( tiên phụ ) Từ Thiên Lợi

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=M8.7,C3.1 2=P2-5,M8.7 3=M2.3,X9-8 4=X1.1,M2.3 5=C5.1,S4.5 6=X1-6,C7.1 7=M7.5,M7.6 8=C5.1,M6.5 9=M3.5,P8-5 10=X6.5,C5.1 11=M5.4,X8.2 12=M4.5,V3.5 13=X6-7,X1-3 14=P8-7,P2.4 15=X9-8,P2-7 16=X8.7,P7-5 17=P5.3,X8.5 18=X8-7,X8-5 19=S4.5,X5-3 20=V3.5,Xs.2 21=X7.1,T5-4 22=X7/1,X3-4 23=T5-4,X4/3 24=P5/1,X4-6 25=T4-5,C7.1 26=X7-6,T4-5 27=X6-9,X6-5 28=P5-8,X5-8 29=X9-4,C7.1 30=C1.1,X8.5 31=X4/6,X8/4 32=C7.1,X8-3 33=P8/1,X3.4 34=X4.6,X3/2 35=P8-3,X3-5 36=T5-4,X5-7 37=P3-1,X7.2 38=T4.1,X7/1 39=T4/1,P5-3 40=S5.6,P3.3 41=S6.5,X7.1 42=T4.1,P3/1 43=S5.4,X7/1 44=T4/1,X7/3 45=P1.3,X7-9 46=X4-8,S5/4 47=P1-7,P3-1 48=X8/3,X9.4 49=T4.1,X9/6 50=P7-8,S6.5 51=T4/1,C3.1 52=C9.1,V5/3 53=P8/1,X9.6 54=T4.1,X9/5 55=P8-9,P1-3 56=X8-5,V7.5 57=P9.4,X9-2 58=P9/3,X2-6 59=X5-2,T5-6 60=X2.6,T6.1 61=P9.2,S5.4 62=X2/7,C3.1 63=T4/1,X6.1 64=C9.1,X6/1 65=C9.1,X6/1 66=P9-8,X6-1 67=P8/8,X1-2 68=P8-6,P3.1 69=P6.1,X2-7 70=X2.1,X7.6 71=T4.1,P3/1 72=P6.6,C3.1 73=X2-6,X7/6 74=T4/1,T6-5 75=P6/3,P3-4 76=P6-5,V5.3 77=X6-9,X7.6 78=T4.1,X7-5 79=P5-2,P4-2 80=X9/2,X5-8
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680