Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Từ Thiên Lợi»Trần Tân Toàn ( tiên thắng ) Từ Thiên Lợi

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Trần Tân Toàn ( tiên thắng ) Từ Thiên Lợi

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,M2.3 4=C7.1,C7.1 5=M8.7,V3.5 6=X2.6,P8-9 7=X2.3,M7/8 8=M7.6,S4.5 9=X9.1,M8.7 10=X9-2,P2.3 11=M6.7,P2.1 12=X2-7,P2-7 13=V3.1,X1-2 14=P8-6,X2.6 15=C7.1,M7.8 16=S4.5,C9.1 17=C7-6,X2-3 18=X7.2,P7-3 19=M3.4,M8.7 20=C6.1,P3.2 21=C6-5,V5.3 22=M7/5,P3-4 23=P5-3,V3/5 24=Ct.1,V7.5 25=M5.3,P9.4 26=M3.5,P9-5 27=T5-4,S5.6 28=P6.1,P5/1 29=M5.7,T5.1 30=P6-5,T5-4 31=P3-6,M7.8 32=T4-5,S6/5 33=M4.5,M3.5 34=M7/6,S5.4 35=M6/5,M5.4 36=M5.3,M8/7 37=V1.3,M7.6 38=M3.5,T4/1 39=M5/6,M6/5 40=M6.4,M5/4 41=M4/5,T4-5 42=P6-5,M4/5 43=P5.5
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680