Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Từ Thiên Lợi»Trương Đông Lộc ( tiên bại ) Từ Thiên Lợi

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Trương Đông Lộc ( tiên bại ) Từ Thiên Lợi

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=V3.5,C3.1 2=P8-7,V3.5 3=M8.9,M2.3 4=X9-8,M3.4 5=M2.3,C7.1 6=S4.5,P2-4 7=X1-4,M8.7 8=X8.6,P8.1 9=X8/2,P8.1 10=P2.2,C1.1 11=P2-6,M4/3 12=P6-1,X9-8 13=P1-2,X8-9 14=C3.1,C7.1 15=X8-3,M3.4 16=P7-6,P4.5 17=S5.6,P8-7 18=X3-6,M4/3 19=P2/3,S4.5 20=X4.6,X1-4 21=X6.5,S5/4 22=M3.2,C9.1 23=X4-3,C9.1 24=M2.4,M7.9 25=M4.6,X9.1 26=X3-4,M9.8 27=P2-3,X9-4 28=P3-6,C9.1 29=X4/2,X4-8 30=X4-3,C9.1 31=C5.1,P7/1 32=P6-2,X8-2 33=P2-6,P7-4 34=P6.5,X2-4 35=P6-8,X4-8 36=S6/5,C9-8 37=M9/7,M8.7 38=X3/1,X8-2 39=P8-6,X2-9 40=V5/3,M3.4 41=V7.5,X9-4 42=P6-7,X4.2 43=P7.2,M4/6 44=X3-2,M6.5 45=X2/1,M7/5 46=X2.1,前M.3 47=P7-1,M3/1 48=C7.1,C1.1 49=X2-8,X4-1 50=P1/5,X1/2 51=C7.1,M5/3 52=V5.7,C5.1 53=P1-7,M3.5 54=P7/1,C1-2 55=P7-9,X1-7 56=X8-9,X7.8 57=S5/4,M5.4 58=T5.1,X7/1 59=T5.1,M4.2 60=X9-5,X7-3 61=P9.7,S4.5 62=X5.2,X3-6 63=X5/2,M2.4 64=T5-6,M4/2 65=T6-5,C2-3
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680