Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Từ Thiên Lợi»Từ Thiên Lợi ( tiên hòa ) Lý Nghĩa Đình

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Từ Thiên Lợi ( tiên hòa ) Lý Nghĩa Đình

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=C7.1,C7.1 3=M2.3,M2.3 4=M8.7,X9-8 5=M7.6,X1.1 6=P8-6,P2.3 7=M6.7,X1-4 8=S4.5,P2.1 9=X1-2,P2-7 10=X9-8,S6.5 11=V3.1,C7.1 12=V1.3,X4.3 13=X2.6,X4-7 14=V3/1,M7.8 15=M7/6,V7.5 16=M6/4,X7-4 17=P6-7,P7-8 18=M4.2,M3.2 19=C5.1,M2.3 20=P5.4,T5-6 21=P5-7,M3/5 22=X8.3,M5/7 23=M3.4,X4.1 24=M4/2,X4-8 25=P7-2,M7.8 26=X8-4,Mt/6 27=P2.3,T6-5 28=V1.3,M6/5 29=X4.3,M5.4 30=V7.5,M4/3 31=X4-7,X8.4 32=S5/4,Xs-6 33=P2-4,X8/6 34=X7-2,X6.4 35=X2.1
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680