Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Từ Thiên Lợi»Từ Thiên Lợi ( tiên thắng ) Bàng Phượng Nguyên

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Từ Thiên Lợi ( tiên thắng ) Bàng Phượng Nguyên

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=C7.1,C7.1 4=M8.7,M2.3 5=M7.6,P8-9 6=V3.1,X1.1 7=P8-7,X1-4 8=M6.7,P2.4 9=X9-8,P2-3 10=M7/8,M3.4 11=M8/9,V7.5 12=X1.1,M4.5 13=M9.7,X4.6 14=M7.5,S6.5 15=M3.5,C5.1 16=Mt.3,P9.4 17=P5.3,X4-3 18=M5/7,P9.2 19=X8.5,X8.8 20=V7.5,M7.6 21=P5.1
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680