Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Từ Thiên Lợi»Từ Thiên Lợi ( tiên thắng )Thẩm Chí Dịch

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Từ Thiên Lợi ( tiên thắng )Thẩm Chí Dịch

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,M2.3 3=C7.1,C7.1 4=M8.7,X9-8 5=M7.6,P8-9 6=V3.1,S4.5 7=P8-7,X8.5 8=C3.1,X8/1 9=X9-8,X1-2 10=X8.5,C3.1 11=X8-7,V3.5 12=X7.2,P2.7 13=X7/1,C7.1 14=P7-6,C7.1 15=X1-2,X8-7 16=M6.5,X7-4 17=S4.5,P2-1 18=C7.1,X4.2 19=C7-8,M7.5 20=P5.4,C7.1 21=X2.5,X4-5 22=X2-4,X2-4 23=P6.3,C7.1 24=T5-4,P9-6 25=X4.2,X5/3 26=X7-5,X4.4 27=X4.1,X4-2 28=V1/3,X2-3 29=V3.5,X3-8 30=T4-5,C9.1 31=X5/3,X8.1 32=X5-3,P1-2 33=X3-8,P2-1 34=X8/3,P1/1 35=X8.9,S5/4 36=X8/8,P1.1 37=S5/4,X8.1 38=X8-3,X8-1 39=X3.8,S4.5 40=X3/8,X1-9 41=X3-9,P1-2 42=X9-8,P2-1 43=X4/2,P1/3 44=X8.8,S5/4 45=X4-5,X9-6 46=X5.1,S6.5 47=V5/3,X6/5 48=X5/4,P1/2 49=X5.2,P1.1 50=X8/5,P1.1 51=X5-1,P1-4 52=X8-6,P4-3 53=X6-3,X6/1 54=X1-5,P3/4 55=X5.2,P3.2 56=X3.2,X6.6 57=X3-9,P3-4 58=X9.3,X6/5 59=X9/4,P4/1 60=X9.1,P4.1 61=X9-3,X6/1 62=T5.1,P4-6 63=X3-7,X6.1 64=X5/2,P6/2 65=X5.2,T5-6 66=X7-6,T6-5 67=X5-6
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680