Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Vương Gia Lương»Vương Gia Lương (tiên hòa) Trần Bách Tường

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Vương Gia Lương (tiên hòa) Trần Bách Tường

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,M2.3 4=C7.1,C7.1 5=X2.6,P8-9 6=X2-3,P9/1 7=M8.7,S4.5 8=P8-9,P9-7 9=X3-4,M7.8 10=X9-8,X1-2 11=X4.2,P2/1 12=X4/3,V3.5 13=X8.7,M8.7 14=X4.1,P7.1 15=X4-3,X8.2 16=P9.4,X2-1 17=P5/1,P2-4 18=P5-9,X1-3 19=X8.1,M3.1 20=X8-6,M1/3 21=M7.6,P7-6 22=P9-3,X8.4 23=M6.7,X3-4 24=X6.1,T5-4 25=V7.5,X8.2 26=P3.2,X8/2 27=P3.1,C7.1 28=X3/2,X8-6 29=X3-6,T4-5 30=M3.2,X6-5 31=C9.1,M3/2 32=C1.1,M2.1 33=M7.9,P6-1 34=M2.4,X5/2 35=M4.2,P1-4 36=X6.2,X5-8 37=X6-5,C9.1 38=M2.3,T5-4 39=M3/4,X8-2 40=C1.1,X2-9 41=X5-6,X9-2 42=X6-9,V5/3 43=C9.1,X2-6 44=X9-7,V7.5 45=C9.1,T4-5 46=X7-6,V5/7 47=M4.3,T5-4 48=C9-8,X6-7 49=M3/4,T4-5 50=X6-7,V7.5 51=S6.5,P4.4 52=C7.1,P4-9 53=C7-6,P9/4 54=C6-5,P9.2 55=C5.1,P9/1 56=C8.1,X7/1 57=C5.1,P9-6 58=X7.3,S5/4 59=X7/3,P6-4 60=C5-6,S6.5 61=C6.1,X7/1 62=C8-7,P4-8 63=C7.1,P8/2 64=C6.1,T5-4
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680