Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Vương Vũ Bình»Lưu Ức Từ ( tiên thắng ) Vương Vũ Bình

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Lưu Ức Từ ( tiên thắng ) Vương Vũ Bình

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=C7.1,M8.7 2=C3.1,M2.1 3=M2.3,X1.1 4=M8.7,V7.5 5=M3.4,C3.1 6=C7.1,X1-3 7=V7.5,X3.3 8=S6.5,C7.1 9=C3.1,X3-7 10=X9-6,X7-6 11=M4.6,C1.1 12=M6.8,P2.5 13=M7.6,X6/3 14=P2-8,P8.1 15=M8/7,X9-8 16=X1.2,P8.1 17=X1-3,P8-7 18=P8.5,M7.8 19=M6.5,X6-2 20=M5/3,V5.7 21=P8/1,V7/5 22=P8-5,S4.5 23=X3.3,X8.3 24=P5/2,X2.3 25=X3-8,M1.2 26=X6.5,M2/3 27=X6.2,X8-3 28=M7.6
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680