Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Vương Vũ Bình»Từ Thiên Lợi ( tiên hòa ) Vương Vũ Bình

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Từ Thiên Lợi ( tiên hòa ) Vương Vũ Bình

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=C7.1,C7.1 3=M2.3,M2.3 4=M8.7,X9-8 5=M7.6,V3.5 6=P5-7,P2.3 7=M6.7,P2.1 8=V7.5,P2-3 9=X1.1,X1-2 10=X9.2,P3/3 11=P7.4,M7.6 12=X1-6,P8-7 13=C7.1,X2.3 14=P7-1,C5.1 15=P1/1,X8.4 16=C1.1,V5.3 17=X6-4,M6/5 18=X4-7,X2.1 19=X7.3,M5.4 20=P8-6,V3/5 21=C9.1,P7/1 22=C3.1,P7-3 23=X7-6,X2.1 24=X6-8,M4.2 25=X9-8,M3.4 26=C3.1,X8-7 27=X8/1,P3-1 28=M3.4,P1-2 29=P6-8,P2.6 30=X8.1,C5.1 31=M4.5,X7-5 32=M5/7,V5.3 33=X8.2,C5.1 34=P1-6,X5-4 35=X8-5
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680