Logo123

Trang chủ»Kỳ thủ»Vương Vũ Bình»Từ Thiên Lợi ( tiên thắng ) Vương Vũ Bình

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Từ Thiên Lợi ( tiên thắng ) Vương Vũ Bình

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1=P2-5,M8.7 2=M2.3,X9-8 3=X1-2,M2.3 4=C7.1,C7.1 5=M8.7,V3.5 6=P8.2,C3.1 7=C7.1,V5.3 8=M7.6,S4.5 9=P5-6,V3/5 10=X2.4,P8.2 11=M6.7,X1-4 12=P8-6,X4-2 13=Pt-8,X2-4 14=S6.5,V5.3 15=V7.5,P8/1 16=X2-7,V7.5 17=M7.5,P2-5 18=X7.1,X4-2 19=X7.2,M7.6 20=X9-8,P8.6 21=M3/2,X8.9 22=P8.3,P5-2 23=X7-8,X2.2 24=X8.7,M6.5 25=X8.2,S5/4 26=X8/3,X8/6 27=P6-9,M5/4 28=X8-6,M4.6 29=P9.4,X8.3 30=X6/2,M6/8 31=C1.1,X8-7 32=P9-1,X7-1 33=P1.3,T5.1 34=X6-2,T5-4 35=X2.1,X1.3 36=S5/6,X1-4 37=T5.1,C5.1 38=X2-3,C5.1 39=X3-4,C5.1 40=C1.1,X4/3 41=P1/1,C5-6 42=X4.3,T4.1 43=X4.1,T4/1 44=X4/1,T4.1 45=X4/3,C6-7 46=C1-2,C7.1 47=X4.2,T4/1 48=X4.1,T4.1 49=C2.1,X4-8 50=X4/1,T4/1 51=C2.1,X8-9 52=C2.1,S4.5 53=X4-5
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s

Các ván liên quan

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680