Logo123

Trang chủ»Tài Liệu»Những ván cờ đặc sắc

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Những ván cờ đặc sắc

Những ván cờ đặc sắc


Giới thiệu sách

 1. Tác giả: Trọng Nhân
 2. NXB Thanh Niên

 

Lời nói đầu

 

 

Những ván cờ đặc sắc”.  Danh thủ đối cuộc thực chiến, Những ván cờ đặc sắc, Bí quyết và kỹ xảo chuyển quân đoạt thế, những đòn phối hợp công sát chớp nhoáng. Từ đó giúp độc giả hiểu sâu hơn về loại hình khai cuộc cờ tướng. Giúp chúng đã tự tin giao đấu với bất kỳ đối thủ nào.

 


 

Mục lục

 

MỤC LỤC

 • Ván 1. THUẬN PHÁO TRỰC XA CÔNG HẬU CHẬM XUẤT XA 
 • Ván 3. THUẬN PHÁO HOÀNH XA CÔNG HOÀNH XA 
 • Ván 4. THUẬN PHÁO TRỰC XA CÔNG HẬU CHẬM XUẤT XA 
 • Ván 5. THUẬN PHÁO TRỰC XA CÔNG HOÀNH XA 
 • Ván 6. THUẬN PHÁO TRỰC XA CÔNG HOÀNH XA
 • Ván 7. THUẬN PHÁO HOÀNH, TRỰC XA ĐỐI HẬU
 • Ván 8. THUẬN PHÁO TRỰC XÀ CÔNG HOÀNH XA
 • Ván 9. THUẬN PHÁO HOÀNH XA ĐỐI TRỰC XA 
 • Ván 10. THUẬN PHÁO SONG TRỰC XA LƯỠNG ĐẦU XÀ CÔNG SÔNG HOÀNH XA
 • Ván 11. THUẬN PHÁO HOÀNH XA LƯỠNG ĐẦU XÀ ĐỐI HẬU HOÀNH, TRỰC XA
 • Ván 12. THUẬN PHÁO TRỰC XA CÔNG HOÀNH XA 
 • Ván 13. THUẬN PHÁO TRỰC XA ĐỐI HẬU QUÁ HÀ PHÁO HOÀNH XA 
 • Ván 14. THUẬN PHÁO TRỰC XÀ CÔNG HOÀNH XA 
 • Ván 15. THUẬN PHÁO TRỰC XA CÔNG HOÀNH XA 
 • Ván 16. THUẬN PHÁO TRỰC XA CÔNG HOÀNH XA
 • Ván 17. THUẬN PHÁO HOÀNH XA ĐỐI TRỰC XA
 • Ván 18. QUY BỐI PHÁO ĐỐI NGŨ LỤC PHÁO
 • Ván 19. BÁN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁO (TIỆN CHẬM XUẤT XA, HẬU TAM BỘ HỒ)
 • Ván 20. THIẾU LIỆT PHÁO ĐỐI SĨ GIÁC PHÁO
 • Ván 21. LIỆT THỦ PHÁO 
 • Ván 22. BÁN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁO 
 • Ván 23. BÁN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁO
 • Ván 24. BÁN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁO
 • Ván 25. BẢN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁO TIỆN LIÊN HOÀN HIỆP MÃ, HẬU TẠM BỘ HỖ 
 • Ván 26. BÁN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁO TIÊN KHỞI HOÀNH XA 
 • Ván 27. (NGHỊCH PHÁO CUỘC (LIỆU THỦ PHÁO) 
 • Ván 28. BÁN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁO 
 • Ván 29. BÁN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁO 
 • Ván 30. BÁN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁO 
 • Ván 31. LIỆT THỦ PHÁO 
 • Ván 32. TIỆN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI PHI TƯỢNG
 • Ván 33. TIỆN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI MÃ ĐẦU PHÁO 
 • Ván 34. TIỆN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI MÃ ĐẦU PHÁO 
 • Ván 35. ĐỐI BINH CUỘC
 • Ván 36. TIỆN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI KHỞI Mà
 • Ván 37. TIỆN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI MÃ ĐẦU PHÁO 
 • Ván 38. TIỆN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI KHỞI MÃ HOÀNH XA CUỘC 
 • Ván 39. TIÊN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI KHỞI MÃ
 • Ván 40. TIỆN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI MÃ ĐẦU PHÁO 
 • Ván 41. TIÊN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI MÃ ĐẦU PHÁO
 • Ván 42. TIÊN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI PHI HỮU TƯỢNG 
 • Ván 43. ĐỐI BINH CUỘC
 • Ván 44. TIỆN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI MÃ ĐẦU PHÁO
 • Ván 45. TIÊN NHÂN CHỈ LÀ ĐỐI MÃ ĐẦU PHÁO 
 • Ván 46. TIÊN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI MÃ ĐẦU PHÁO 
 • Ván 47. TIÊN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI MÃ ĐẦU PHÁO 
 • Ván 48. TIỆN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI MÃ ĐẦU PHÁO 
 • Ván 49. TIÊN NHÂN CHỈ LÀ ĐỐI MÃ ĐẦU PHÁO 
 • Ván 50. TIÊN NHÂN CHỈ LÀ ĐỐI PHI TƯỢNG CUỘC 
 • Ván 51. TIÊN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI MÃ ĐẦU PHÁO

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680