Logo123

Trang chủ»Tài Liệu»Trung Pháo Đối Đan Đề Mã

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Trung Pháo Đối Đan Đề Mã

Trung Pháo Đối Đan Đề Mã

 

Giới thiệu sách

 1. Tên Tiếng Trung: 飞相局
 2. Tên Tiếng Việt: Trung Pháo Đối Đan Đề Mã
 3. Tác Giả: Đổng Chí Tân
 4. Thể Loại: File PDF

Lời nói đầu

 

Tượng Kỳ Hiện Đại Bố Cục Tùng Thư - Trung Pháo Đối Đan Đề Mã  Bộ này sách tổng cộng kế hoạch có 30 Bản, nhà xuất bản Thục dung kỳ nghệ chỉ xuất 26 Bản, còn có 4 bản do tại nhiều loại nguyên nhân chưa thể xuất bản.

Trong đó: Thuận pháo toàn tập, Trung pháo đối đan đề mã, Giáp mã pháo đối bình phong mã, Liệt thủ pháo tân biên rất đáng giá để đọc.

 

Danh sách 26 cuốn đã xuất bản

 

 1. Ngũ Lục Pháo Đối Bình Phong Mã  (Mạnh Chiêu Trung - Hải Dương - Mao Kế Trung)
 2. Ngũ Thất Pháo Đối Bình Phong Mã (Lưu Hải Đình)
 3. Ngũ Bát Pháo Đối Bình Phong Mã (Lưu Hải Đình - Dương Điển - Mao Kế Trung)
 4. Ngũ Cửu Pháo Đối Bình Phong Mã (Tôn Chí Vĩ - Lưu Hải Đình)
 5. Trung Pháo Quá Hà Xa Đối Bình Phong Mã Bình Pháo Đoái Xa (Kim Khải Xương - Lưu Hải Đình)
 6. Trung Pháo Quá Hà Xa Đối Bình Phong Mã Tả Mã Bàn Hà (Lưu Hải Đình - Dương Điển)
 7. Trung Pháo Tiến Tam Binh Đối Bình Phong Mã (Kim Khải Xương - Lưu Hải Đình - Vương Khâm)
 8. Trung Pháo Đối Bình Phong Mã Hoành Xa Chuyên Tập (Tôn Chí Vĩ - Lưu Hải Đình)
 9. Trung Pháo Tuần Hà Pháo Đối Bình Phong Mã Chuyên Tập (Tôn Chí Vĩ - Lưu Hải Đình)
 10. Trung Pháo Thất Lộ Mã Đối Bình Phong Mã (Trình Minh Tùng)
 11. Trung Pháo Hoành Xa Thất Lộ Mã Đối Bình Phong Mã (trương hiểu bình - Hải Dương)
 12. Trung Pháo Đối Tả Pháo Phong Xa (Kim Khải Xương)
 13. Trung Pháo Đối Tam Bộ Hổ Chuyển Liệt Pháo (Vương Gia Lương)
 14. Trung Pháo Đối Phản Cung Mã (Trương Ảnh Phú)
 15. Trung Pháo Đối Đan Đề Mã (Đổng Chí Tân)
 16. Giáp Mã Pháo Đối Bình Phong Mã (Đồ Cảnh Minh)
 17. Thiên Phong Pháo (Đồ Cảnh Minh)
 18. Quá Cung Pháo Đối Tả Trung Pháo Chuyên Tập (Ôn Mãn Hồng)
 19. Quá Cung Pháo Tân Biên (Kim Khải Xương - Lưu Hải Đình - Dương Phụ)
 20. Sĩ Giác Pháo Tân Biên (Kim Khải Xương - Lưu Hải Đình - Dương Phụ)
 21. Thuận Pháo Toàn Tập (Vương Gia Lương - Lý Đức Lâm)
 22. Liệt Thủ Pháo Tân Biên (Vương Gia Lương)
 23. Tiên Nhân Chỉ Lộ Chuyên Tập ( thượng ) Bặc Phong Ba
 24. Tiên Nhân Chỉ Lộ Chuyên Tập ( hạ ) Thượng Uy
 25. Phi Tượng Cục (Kim Khải Xương - Lưu Hải Đình - Dương Phụ)
 26. Tiến Mã Cục (Triệu Khánh Các)

 

 HocCoTuong.Net


HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680