Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Bài tập: Pháo Trùng (Ván 37)

Danh sách lần thử 38
Kỳ thủ Ngày thử Kết quả
phongvu03 31-10-2021 22:30:12  
phongvu03 31-10-2021 22:29:33  
phongvu03 31-10-2021 22:29:18  
tuancham 05-10-2021 14:19:33  
tuancham 05-10-2021 14:17:02  
tuancham 05-10-2021 14:11:34  
tuancham 05-10-2021 14:09:56  
tuancham 05-10-2021 14:07:00  
tuancham 05-10-2021 14:04:10  
tuancham 05-10-2021 14:03:20  
tuancham 05-10-2021 14:02:04  
tuancham 05-10-2021 14:01:22  
tuancham 05-10-2021 13:59:06  
tuancham 05-10-2021 13:57:01  
tuancham 05-10-2021 13:56:24  
tuancham 05-10-2021 13:54:47  
tuancham 05-10-2021 13:54:28  
tuancham 05-10-2021 13:53:30  
hung22 05-10-2021 13:02:02  
hung22 05-10-2021 13:00:42  
hung22 05-10-2021 12:59:16  
hung22 05-10-2021 12:58:32  
anhpham2021 05-10-2021 12:56:27  
anhpham2021 05-10-2021 12:47:26  
anhpham2021 05-10-2021 12:44:35  
Hocco01 18-09-2021 13:58:50  
Hocco01 18-09-2021 13:58:02  
Hocco01 18-09-2021 13:57:17  
googleidkeaz106228631319053714610 13-09-2021 16:46:29  
googleidkeaz106228631319053714610 13-09-2021 16:40:25  
CongKhanh29071988 08-09-2021 08:30:03  
Công Trí 25-03-2021 18:28:57  
Thanhdh 25-03-2021 13:59:19  
tranquangthai33 20-03-2021 09:43:37  
tranquangthai33 20-03-2021 09:43:17  
Công Trí 22-02-2021 19:32:18  
Công Trí 22-02-2021 19:32:04  
Gia Hân 24-01-2021 11:10:03  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680