Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Bài tập: Pháo Trùng (Ván 38)

Danh sách lần thử 18
Kỳ thủ Ngày thử Kết quả
phongvu03 31-10-2021 22:31:23  
anhpham2021 01-10-2021 21:26:37  
anhpham2021 01-10-2021 21:07:48  
Hocco01 18-09-2021 13:56:24  
Hocco01 18-09-2021 13:54:23  
Hocco01 18-09-2021 13:53:42  
Hocco01 18-09-2021 13:52:33  
Hocco01 18-09-2021 13:50:59  
tranquangthai33 20-03-2021 10:40:47  
tranquangthai33 20-03-2021 10:39:38  
Gia Hân 24-01-2021 11:09:00  
Gia Hân 24-01-2021 11:08:39  
Gia Hân 24-01-2021 11:08:10  
Gia Hân 24-01-2021 11:07:37  
Gia Hân 24-01-2021 11:06:56  
Gia Hân 24-01-2021 11:04:51  
Gia Hân 24-01-2021 11:04:41  
Gia Hân 24-01-2021 11:03:55  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680