Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Bài tập: Pháo Trùng (Ván 39)

Danh sách lần thử 64
Kỳ thủ Ngày thử Kết quả
phongvu03 31-10-2021 22:32:38  
phongvu03 31-10-2021 22:32:06  
hung22 04-10-2021 15:14:36  
hung22 04-10-2021 15:11:05  
tuancham 01-10-2021 23:24:09  
tuancham 01-10-2021 23:20:01  
tuancham 01-10-2021 21:21:45  
anhpham2021 01-10-2021 20:45:42  
anhpham2021 01-10-2021 20:40:43  
tuancham 01-10-2021 20:31:17  
anhpham2021 01-10-2021 20:28:53  
hung22 01-10-2021 20:17:20  
hung22 01-10-2021 20:14:21  
hung22 01-10-2021 20:13:15  
hung22 01-10-2021 20:10:22  
hung22 01-10-2021 20:09:06  
anhpham2021 01-10-2021 20:08:37  
hung22 01-10-2021 20:05:05  
hung22 01-10-2021 20:02:32  
anhpham2021 01-10-2021 19:46:05  
anhpham2021 01-10-2021 19:40:08  
anhpham2021 01-10-2021 19:37:02  
anhpham2021 01-10-2021 19:36:21  
anhpham2021 01-10-2021 19:31:53  
anhpham2021 01-10-2021 14:36:22  
anhpham2021 01-10-2021 14:33:53  
anhpham2021 01-10-2021 14:31:53  
anhpham2021 01-10-2021 14:28:27  
Hocco01 18-09-2021 13:49:38  
Hocco01 18-09-2021 13:42:24  
Hocco01 18-09-2021 13:41:09  
Hocco01 18-09-2021 13:39:42  
Hocco01 18-09-2021 13:36:50  
Hocco01 18-09-2021 13:35:37  
Hocco01 18-09-2021 10:42:55  
Hocco01 18-09-2021 10:40:12  
Hocco01 18-09-2021 10:33:34  
Hocco01 18-09-2021 10:28:43  
Hocco01 18-09-2021 10:26:18  
googleidkeaz106488518965166108096 14-09-2021 12:51:57  
googleidkeaz106488518965166108096 14-09-2021 12:49:25  
googleidkeaz106488518965166108096 14-09-2021 12:43:19  
googleidkeaz106488518965166108096 14-09-2021 12:27:30  
googleidkeaz106488518965166108096 14-09-2021 12:17:19  
googleidkeaz106488518965166108096 14-09-2021 12:14:36  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680