Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Bài tập: Pháo Trùng (Ván 40)

Danh sách lần thử 34
Kỳ thủ Ngày thử Kết quả
phongvu03 31-10-2021 22:33:52  
phongvu03 31-10-2021 22:33:16  
anhpham2021 01-10-2021 14:20:23  
anhpham2021 01-10-2021 14:19:16  
anhpham2021 01-10-2021 14:18:25  
anhpham2021 01-10-2021 14:17:08  
anhpham2021 01-10-2021 14:13:01  
anhpham2021 01-10-2021 14:11:59  
anhpham2021 01-10-2021 14:11:08  
anhpham2021 01-10-2021 13:57:16  
anhpham2021 01-10-2021 13:55:40  
anhpham2021 01-10-2021 13:54:41  
anhpham2021 01-10-2021 13:52:55  
googleidkeaz109463780880822874184 20-09-2021 00:24:50  
Hocco01 18-09-2021 10:23:49  
googleidkeaz114200433925873636246 17-09-2021 21:38:10  
googleidkeaz114200433925873636246 17-09-2021 21:36:53  
SonDH 15-09-2021 16:51:45  
SonDH 15-09-2021 16:51:24  
SonDH 15-09-2021 16:44:12  
googleidkeaz109903387164233987969 03-09-2021 08:42:01  
CongKhanh29071988 01-09-2021 16:29:25  
CongKhanh29071988 01-09-2021 16:29:08  
CongKhanh29071988 01-09-2021 16:28:45  
CongKhanh29071988 31-08-2021 18:12:50  
CongKhanh29071988 31-08-2021 18:12:15  
CongKhanh29071988 31-08-2021 18:11:58  
CongKhanh29071988 31-08-2021 18:11:43  
CongKhanh29071988 31-08-2021 18:10:19  
CongKhanh29071988 31-08-2021 18:09:42  
googleidkeaz109903387164233987969 29-08-2021 15:19:26  
googleidkeaz109903387164233987969 29-08-2021 15:16:58  
Gia Hân 18-01-2021 21:51:05  
Gia Hân 18-01-2021 21:50:57  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680