Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Bài tập: Pháo Trùng (Ván 41)

Danh sách lần thử 40
Kỳ thủ Ngày thử Kết quả
phongvu03 31-10-2021 22:37:39  
phongvu03 31-10-2021 22:36:35  
phongvu03 31-10-2021 22:35:11  
khoa 25-10-2021 13:55:00  
khoa 25-10-2021 13:52:20  
anhpham2021 01-10-2021 13:41:13  
anhpham2021 01-10-2021 13:37:49  
Hocco01 18-09-2021 10:19:39  
googleidkeaz114200433925873636246 17-09-2021 21:35:49  
googleidkeaz114200433925873636246 17-09-2021 21:33:57  
googleidkeaz114200433925873636246 17-09-2021 21:33:19  
googleidkeaz114200433925873636246 17-09-2021 21:32:54  
googleidkeaz114200433925873636246 17-09-2021 21:31:53  
SonDH 15-09-2021 16:32:18  
SonDH 15-09-2021 16:31:45  
SonDH 15-09-2021 16:22:43  
SonDH 15-09-2021 16:20:04  
SonDH 15-09-2021 16:15:50  
duccong 11-09-2021 15:13:12  
duccong 11-09-2021 15:12:11  
duccong 11-09-2021 15:10:43  
duccong 11-09-2021 15:03:27  
CongKhanh29071988 06-09-2021 18:43:01  
CongKhanh29071988 06-09-2021 18:29:35  
CongKhanh29071988 06-09-2021 18:28:12  
CongKhanh29071988 01-09-2021 16:28:04  
CongKhanh29071988 01-09-2021 16:27:09  
CongKhanh29071988 31-08-2021 18:07:13  
CongKhanh29071988 31-08-2021 18:04:59  
CongKhanh29071988 31-08-2021 15:58:42  
CongKhanh29071988 31-08-2021 15:58:12  
googleidkeaz109903387164233987969 29-08-2021 15:14:08  
googleidkeaz109903387164233987969 29-08-2021 15:12:11  
googleidkeaz109903387164233987969 29-08-2021 15:10:02  
googleidkeaz110567976781294237015 25-05-2021 09:31:17  
googleidkeaz110567976781294237015 25-05-2021 09:30:41  
googleidkeaz110567976781294237015 25-05-2021 09:29:42  
googleidkeaz110567976781294237015 25-05-2021 09:29:21  
Gia Hân 14-01-2021 12:01:41  
Gia Hân 14-01-2021 11:54:18  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680