Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Bài tập: Pháo Trùng (Ván 43)

Danh sách lần thử 32
Kỳ thủ Ngày thử Kết quả
phongvu03 31-10-2021 22:41:45  
phongvu03 31-10-2021 22:41:38  
khoa 25-10-2021 13:20:21  
anhpham2021 01-10-2021 12:18:15  
anhpham2021 01-10-2021 12:17:44  
Hocco01 18-09-2021 10:12:56  
googleidkeaz114200433925873636246 17-09-2021 21:25:27  
googleidkeaz108316516519377507741 15-09-2021 16:29:16  
googleidkeaz108316516519377507741 15-09-2021 16:28:07  
googleidkeaz108316516519377507741 15-09-2021 16:26:14  
googleidkeaz108316516519377507741 15-09-2021 16:25:44  
googleidkeaz108316516519377507741 15-09-2021 16:25:09  
googleidkeaz108316516519377507741 15-09-2021 16:24:03  
SonDH 15-09-2021 11:21:32  
SonDH 15-09-2021 11:20:47  
Co_tuong_Viet_Nam8888 12-09-2021 10:40:52  
duccong 11-09-2021 00:06:00  
CongKhanh29071988 09-09-2021 14:07:32  
CongKhanh29071988 31-08-2021 17:52:27  
CongKhanh29071988 31-08-2021 14:31:06  
CongKhanh29071988 31-08-2021 10:13:55  
CongKhanh29071988 31-08-2021 10:11:29  
CongKhanh29071988 31-08-2021 10:10:35  
contot 29-08-2021 17:03:40  
contot 29-08-2021 10:24:28  
contot 29-08-2021 10:23:44  
googleidkeaz109903387164233987969 28-08-2021 00:11:05  
truongvan 03-05-2021 18:36:09  
trananthinh001 17-02-2021 03:41:34  
googleidkeaz103774810781026096981 17-01-2021 23:21:49  
googleidkeaz103774810781026096981 17-01-2021 23:20:42  
Gia Hân 14-01-2021 12:01:16  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680