Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Bài tập: Pháo Trùng (Ván 44)

Danh sách lần thử 41
Kỳ thủ Ngày thử Kết quả
phongvu03 31-10-2021 22:42:17  
phongvu03 31-10-2021 22:42:05  
khoa 25-10-2021 13:18:36  
anhpham2021 01-10-2021 12:16:26  
anhpham2021 01-10-2021 12:15:40  
anhpham2021 01-10-2021 12:15:25  
Hocco01 18-09-2021 10:12:26  
googleidkeaz114200433925873636246 17-09-2021 21:24:55  
googleidkeaz108316516519377507741 15-09-2021 17:57:47  
googleidkeaz108316516519377507741 15-09-2021 17:57:26  
googleidkeaz108316516519377507741 15-09-2021 17:53:33  
SonDH 15-09-2021 11:18:38  
googleidkeaz110283474475105868634 13-09-2021 19:54:09  
googleidkeaz110283474475105868634 13-09-2021 19:53:28  
googleidkeaz106228631319053714610 13-09-2021 16:38:18  
Co_tuong_Viet_Nam8888 12-09-2021 10:38:37  
Co_tuong_Viet_Nam8888 12-09-2021 10:35:35  
duccong 11-09-2021 00:02:01  
duccong 11-09-2021 00:00:06  
CongKhanh29071988 31-08-2021 10:05:25  
CongKhanh29071988 31-08-2021 10:05:18  
CongKhanh29071988 31-08-2021 09:34:01  
CongKhanh29071988 31-08-2021 09:12:12  
CongKhanh29071988 31-08-2021 09:06:28  
CongKhanh29071988 31-08-2021 09:05:57  
CongKhanh29071988 31-08-2021 09:05:47  
CongKhanh29071988 31-08-2021 09:00:32  
CongKhanh29071988 31-08-2021 08:56:50  
CongKhanh29071988 31-08-2021 08:55:52  
contot 29-08-2021 17:03:11  
contot 29-08-2021 17:01:55  
contot 29-08-2021 16:58:55  
googleidkeaz109903387164233987969 28-08-2021 00:10:10  
truongvan 03-05-2021 18:34:29  
trananthinh001 17-02-2021 03:39:59  
trananthinh001 17-02-2021 03:39:29  
trananthinh001 17-02-2021 03:38:42  
Tấn 26-01-2021 09:12:39  
Công Trí 21-01-2021 11:35:24  
googleidkeaz103774810781026096981 17-01-2021 23:19:42  
googleidkeaz103774810781026096981 17-01-2021 23:18:48  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680