Logo123

Trang chủ»Xếp hạng

TAG CLOUD

Học Cờ Tướng - học cờ tướng online, luyện cờ tướng, cơ sở dữ liệu cờ tướng, Sách Cờ Tướng , Sách Cờ Tướng PDF, Phần Mềm Chơi Cờ Tướng, Vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2012, Dương Quan Lân Bôi lần 5 2012, bảng hải ngoại, Cờ tướng cá nhân Nam Trung Quốc năm 2011, Tượng kỳ tinh anh TQ cúp Y Thái Bôi 2010, Vô địch cá nhân nam Trung Quốc năm 2007 tranh cúp Y Thái - Vòng chung kết, Trung Hoa quốc thủ tái lần 3 năm 2013 - bảng A, Cúp Hàn Tín Bôi lần 5 năm 2013

Bài tập: Tiễn Phật Tây Thiên Sát Pháp (Ván 1)

Danh sách lần thử 36
Kỳ thủ Ngày thử Kết quả
phongvu03 31-10-2021 22:42:36  
phongvu03 31-10-2021 22:42:26  
khoa 25-10-2021 13:17:08  
anhpham2021 01-10-2021 12:02:43  
Hocco01 18-09-2021 10:11:28  
googleidkeaz114200433925873636246 17-09-2021 21:24:29  
hoanganhtoan 15-09-2021 14:35:08  
Zaidatto 15-09-2021 12:25:59  
SonDH 15-09-2021 11:18:03  
googleidkeaz110283474475105868634 13-09-2021 18:58:56  
googleidkeaz106228631319053714610 13-09-2021 16:36:29  
hducnguyen 13-09-2021 05:17:25  
Co_tuong_Viet_Nam8888 12-09-2021 10:32:08  
duccong 10-09-2021 23:59:06  
haidang 10-09-2021 22:49:20  
haidang 10-09-2021 22:49:01  
CongKhanh29071988 31-08-2021 08:47:41  
CongKhanh29071988 31-08-2021 08:46:56  
CongKhanh29071988 31-08-2021 08:46:44  
CongKhanh29071988 31-08-2021 08:46:30  
contot 29-08-2021 16:56:06  
contot 29-08-2021 16:53:54  
googleidkeaz109903387164233987969 28-08-2021 00:09:17  
googleidkeaz107702516801197542663 27-08-2021 21:04:22  
Khanh_2020 14-07-2021 06:00:51  
phongB162874 22-06-2021 21:08:51  
phongB162874 22-06-2021 21:00:31  
trananthinh001 17-02-2021 03:12:30  
trananthinh001 17-02-2021 03:11:44  
Học cờ tướng 08-02-2021 10:52:48  
googleidkeaz103774810781026096981 06-02-2021 11:29:42  
Gia Hân 18-01-2021 11:21:12  
googleidkeaz103774810781026096981 17-01-2021 22:56:38  
googleidkeaz103774810781026096981 17-01-2021 22:53:50  
Công Trí 17-01-2021 11:33:58  
Công Trí 17-01-2021 11:32:57  

HỌC CỜ TƯỚNG . NET 

- Hoccotuong.net Website rèn luyện nâng cao công lực cờ tướng, Bài tập Tàn, Sát cuộc từ căn bản đến nâng cao...
- Dowload Tài liệu, Sách cờ tướng PDF, Thư viện CBL với đầy đủ Khai, Trung, Tàn Cuộc  ...


Development Team
Trịnh Công Trí - 0931.854.854 - Phạm Xuân Lộc - 0983.817.680